The knowledge base of Filip Chudoba

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

premo [2020/01/21 14:13]
fch created
premo [2020/01/30 12:56] (current)
fch
Line 4: Line 4:
 ====== 21.1.2020 ====== ====== 21.1.2020 ======
 Hodina ohledně střihu a editu. Příklady v hodině. Někdy může být scéna nudná, ale právě střih může celý pohled na scénu změnit. Hodina ohledně střihu a editu. Příklady v hodině. Někdy může být scéna nudná, ale právě střih může celý pohled na scénu změnit.
 +
 +====== 28.1.2020 ======
 +Vytvoření materiálu novin pro zem.
 +
 +====== 29.1.2020 ======
 +Hlubší rozdělení práce. Bude potřeba rozdělit scénu do bloků, aby se mohly začít vymýšlet characters. Na základě storyboardů se pak vytvoří scény. Ta nemusí být pouze jedna, může jich být více (to co je za kamerou, nevidíme). Dávat pozor na LOD.
Print/export
QR Code
QR Code premo (generated for current page)