The knowledge base of Filip Chudoba

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
davrc [2020/01/29 01:38]
fch
davrc [2020/02/04 14:10] (current)
fch
Line 14: Line 14:
 Vytvoření návrhu pro “úmrtnost”. Myšlenkou je ztroskotání na ostrově a úmrtnost je způsobena špatným rozhodnutím na základě personality. Sangvinik vidí vše pozitivně, všechno je jedlé, všechna voda je pitelná. Cholerik kvůli své zbrklosti leze kam nemá, zabití zvěří. Melancholik vyhledává místa k přemýšlení,​ hledání inspirace při deštivých dnech - bouřka, zabití bleskem. Flegmatik končí pod vodou v rámci záplav. Vytvoření návrhu pro “úmrtnost”. Myšlenkou je ztroskotání na ostrově a úmrtnost je způsobena špatným rozhodnutím na základě personality. Sangvinik vidí vše pozitivně, všechno je jedlé, všechna voda je pitelná. Cholerik kvůli své zbrklosti leze kam nemá, zabití zvěří. Melancholik vyhledává místa k přemýšlení,​ hledání inspirace při deštivých dnech - bouřka, zabití bleskem. Flegmatik končí pod vodou v rámci záplav.
  
 +====== 3.2.2020 ======
 +Kresba koně. Je potřeba se zaměřit i na zbytek obrazu než jen té hlavní části. To pak dotváří lepší dojem než prokreslování jedné části.
Print/export
QR Code
QR Code davrc (generated for current page)